MD WASA Lahore Mr. Aslam Khan Niazi and Director WASA Lahore Mr. Abu Bakar Visit to WASA Rawalpindi and Meeting with MD WASA Rawalpindi Mr. Muhammad Tanveer on 07.03.2019